Använd RUT och köp hemtjänst

Pigdebatten har varit väldigt infekterad. Många tycker att RUT-adraget har kastat Sverige tillbaka 100 år i tiden. Men effekterna har också varit positiva, fler arbetstillfällen och mer tid till annat.

Det har blivit en snabb ökning av antalet företag som säljer tjänster riktade mot städning och hushållssysslor. Det är inte längre hemtjänst som riktar sig mot mer välbärgade i storstäderna.

Även människor på landet och i mindre städer har börjat att använda dessa företag. Vinsterna har varit många.

Fler arbetstillfällen

Det har inneburit att fler människor har satts i arbete. Framförallt i tidigare utsatta grupper som haft det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Nu kan dessa tjäna egna pengar, gå till ett arbete och känna sig självsäkrare.

Kritik från flera håll

Kritikerna har menat på att folk får själva städa sina hem. Och att detta kastar oss tillbaka till det Sverige som fanns före det att den allmänna rösträtten infördes 1921.

Dessutom har det ifrågasatts om det ska användas allmänna medel för att finansiera medelklassens städhjälp.

De riktiga effekterna av den nya städservicen har ännu inte blivit analyserade. Men eftervärlden kommer nog att lämna sin dom.